27 - Baoqi Zhang

Overall Score

-89,600

Score By Hanchan

Hanchan Position Score Penalty Total
1 4th -30,900 0 -30,900 View
2 3rd -6,900 -40,000 -46,900 View
3 3rd -7,200 0 -7,200 View
4 3rd -4,600 0 -4,600 View

Performance

Penalties By Hanchan

Hanchan Position Penalty
2 3rd -40,000 View

Hanchan Positions

Back